Nas súas palabras

XII Premio José Couso 2016

'Nacer todas as mañás', Fran P. Lorenzo